Εμμανουήλ Βιτάλης

Ο Εμμανουήλ Βιτάλης είναι από το 1990 πτυχιούχος των ΤΕΙ Λογιστικής. Εργάστηκε επί δεκαπενταετία στις οικονομικές υπηρεσίες μεγάλων και άρτια οργανωμένων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα στις οικονομικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων, ορισμένα από τα οποία είναι : Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση πελάτη – Προσωπική ποιότητα, Χειρισμός αντιρρήσεων πελατών – Τέχνη διαπραγματεύσεων, Αποτελεσματικός Χειρισμός Πελατών, Πλήρες MS OFFICE, Σχολή Πληροφορικής Δήμου Αμαρουσίου, Singular Eurofasma (CARIERRA), CRISIS MANAGEMENT (PRIMUS)
Βραβεύτηκε το 1998 από μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών για την αποδοτικότητα των μεθόδων του και την επίτευξη των στόχων του, στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Βιβλία του συγγραφέα από τις εκδόσεις μας

Πώς να κερδίσετε κάνοντας πελάτη το Δημόσιο