Μπάμπης Ἀναστόπουλος

Ὁ συγγραφέας, 69 Ἀπριλίων σήμερα, γεννήθηκε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1944 στό Βυζίκι Γορτυνίας καί βρίσκεται συνεχῶς ἐκεῖ, παρ’ ὅλο πού ἡ γυναίκα του καί τά τρία του παιδιά (γιά τήν ἀκρίβεια δύο παιδιά κι ἕνα κορίτσι…) ζοῦνε μαζί του στό «λεκανοπέδιο τῆς Ἀφρικῆς».

Σημεῖο ἐκκίνησης, στά δώδεκά του χρόνια, τά νυχτερινά γυμνάσια τοῦ Πειραιᾶ καί τῆς Ἀθήνας, αἰτία γιά ἑξαετῆ περίπου σχολική καθυστέρηση. Ἐργάστηκε ὡς «ὑποδιευθυντής» καφενείου ἀρχικά, καί σέ διάφορες δουλειές δώθε κείθε, μέ δεκαπέντε περίπου διαδοχικούς ἐργοδότες. Ὥσπου κατάντησε δικηγόρος Ἀθηνῶν. Παγκοσμίως ἄγνωστος…

Διέρχεται κρίση λόγῳ κρίσης καί τό ’χει ρίξει στήν «ἔσω λογοτεχνία». Θεραπεύεται ὀνειρευόμενος. Φιλοδοξία του νά μήν συνέλθει, οὔτε νά ἐνηλικιωθεῖ ποτέ.

Βιβλία του συγγραφέα από τις εκδόσεις μας

Οδεβεβού

Η δική μου Αρκαδία