Γαστρονομικός τουρισμός: Μια συνολική θεώρηση στη σύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού

Cover_food_tourism2Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική κίνηση κάθε προορισμού είναι και η γαστρονομική προσφορά του. Αυτή η διάσταση, η γαστρονομική, θεωρείται σήμερα βασικό στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας και αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης, αλλά και διεθνών πρωτοβουλιών. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις του τουρισμού έχουν στραφεί στην αναζήτηση λύσεων για την συστηματική σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό.

Στο βιβλίο έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικότερες πτυχές του θέματος «γαστρονομικός τουρισμός». Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο και οι σχετικοί ορισμοί, στο δεύτερο μέρος ζητήματα ανάπτυξης και ειδικότερα θέματα, στο τρίτο η πολιτιστική διάσταση της γαστρονομίας καθώς και σχετικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό. Το τέταρτο μέρος πραγματεύεται τη διαδρομή της ελληνικής κουζίνας και κυρίως τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα από διάφορους φορείς.

Ο σκοπός του βιβλίου είναι διττός: κατά πρώτον η προσφορά ενός εισαγωγικού εγχειριδίου σε φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου που προσεγγίζουν για πρώτη φορά το θέμα και κατά δεύτερον η διεύρυνση του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με την ανάπτυξη και την προβολή της γαστρονομίας στο πλαίσιο του ελληνικού τουρισμού.

 

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία