Γεμίνος ο Ρόδιος

gemminosΣτο παρών έργο μελετώνται τα σωζόμενα αποσπάσματα από το μαθηματικό έργο του Γεμίνου «Εν τω έκτω της των μαθημάτων θεωρίας» ή κατά άλλους «Εν τω περί της των μαθηματικών τάξεως» ή σύμφωνα με τον Πρόκλο «Σχόλια εις το πρώτον του Ευκλείδου Στοιχείων». Το αστρονομικό έργο του Γεμίνου του Ροδίου αποδίδεται στο μοναδικό ολοκληρωμένο σωζόμενο σύγγραμμα του «Εισαγωγή εις τα Φαινόμενα» που βρίσκεται σε πολλούς κώδικες και σε πολλές χώρες του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και αυτό το έργο φαίνεται ότι έχει κακοποιηθεί σε αρκετά σημεία του από διάφορους αντιγραφείς. Ακόμα γίνεται αναφορά σε κάποια αποσπάσματα που σώθηκαν από το έργο του Γεμίνου «Έξήγησις Γεμίνου των Ποσειδωνίου περί μετεώρων».