Ο ρόλος των αντιανδρογόνων στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

antiandrogonaO καρκίνος του προστάτη είναι η περισσότερο συχνή μορφή καρκίνου
και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό. Η
παρατήρηση –ήδη από τη δεκαετία του 1940– ότι η ανάπτυξή του εξαρτάται
από τα ανδρογόνα επηρέασε τον σχεδιασμό των θεραπευτικών σχημάτων
έκτοτε. Σήμερα η ορμονική θεραπεία τού τοπικά προχωρημένου και
μεταστατικού καρκίνου του προστάτη βασίζεται κυρίως στους αγωνιστές
LHRH και στα αντιανδρογόνα. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ως
μονοθεραπεία εισαγωγική ή συμπληρωματική θεραπεία με τα LHRH ανάλογα
και τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται σε συνδυασμό με τους αναστολείς
της 5-α-ρεδουκτάσης. Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
των πιο πρόσφατων επιστημονικών ερευνών σε σχέση με τα αντιανδρογόνα
και με τους θεραπευτικούς συνδυασμούς που βασίζονται σε αυτά στην
αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Κ. Σταματίου, Ν. Γαλαριώτης