Ψυχοδηλωτικά φάρμακα και ψυχοθεραπεία – Συζητώντας με τον Dr K

psychodilotika“Όταν κατά πρώτον ήρθα σε επαφή με τις μελέτες του Έλληνα ψυχίατρου και ψυχοθεραπευτή Αθανασίου Καυκαλίδη (Dr. K.) στα τέλη της δεκαετίας του 1980, συνειδητοποίησα αμέσως ότι ο τρόπος που χρησιμοποίησε το LSD στην ψυχοθεραπεία αποτελούσε μια επιστημονική καινοτομία που ανέτρεπε τα μέχρι τούδε εμπόδια. Ενωρίτερα, στα 1960, όταν ο Καυκαλίδης ξεκίνησε τις έρευνές του, χρειαζόταν μεγάλο θάρρος να εγκαταστήσει κανείς τη σχέση μεταξύ των καταστάσεων που δημιουργούσε το LSD και τις πλέον πρωταρχικές και απομεμακρυσμένες εμπειρίες μας από τον χρόνο, πριν, κατά και μετά τη γέννηση, πριν αποκτήσουμε τη δυνατότητα του λόγου. Επιπροσθέτως, μια έντονη ορθολογική προσέγγιση και επιστημονική επιδεξιότητα ήταν απαραίτητες, ώστε να ξεπεραστεί η καινοτομία, το καινοφανές και ανοίκειο αυτού του πεδίου έρευνας και να βρεθεί το αρμόζον και συνεπές πλαίσιο για διερεύνηση”.
Καθηγητής Ludwig Janus, M. D, Ph. D., Χαϊδελβέργη.

“Το έργο του Αθανάσιου Καυκαλίδη αποτελεί ίσως τη μοναδική αξιόλογη προσφορά της σύγχρονης ελληνικής ψυχιατρικής”.
Τάκης Ευδόκας, M. D., Λευκωσία, Κύπρος

“Οι κλινικές έρευνες και οι θεωρητικές ερμηνείες του Καυκαλίδη αποτελούν, αναμφισβήτητα, αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όχι μόνον για ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, σεξολόγους και ψυχαναλυτές διαφόρων εξειδικεύσεων, αλλά και για παιδαγωγούς, νομικούς, πολιτικούς και ειδικούς που ασχολούνται με τον τομέα της περιγεννητικής ψυχολογίας και ιατρικής”.
Καθηγητής Grigori Brekhman, M. D., Ph. D., Χάιφα, Ισραήλ

 

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία